Nkurunziza yateye igikumu kw’ibwirizwa nshingiro ritemewe na bose

Mu ngoro y’ikirimba c’umukuru w’igihugu iri mu ntara ya Gitega, Petero Nkurunziza yarateye umukono kw’ibwirizwa nshingiro rishasha. Abamubonye na cane cane ku masanamu yaciye ku mboneshakure umwanya muto, vyaraboeka ko akanashijwe n’ukuguru kwiwe kw’ibubamfu aho biboneka ko akitswe n’amagara naho abo ku kirimba atanumwe acira amate hasi uko amagara yiwe yoba yifashe. Ico bikoze bamwe muri bo baremeza neza ko aremvye ari naco coba caratumye muri komine Bugendana y’intara ya Gitega ahabereye ibirori vyuyo musi avugako ikiringo ciwe kizorangira mu mwaka w’2020.

Ibwirizwa shingiro ryahinduwe biciye mu matora yo kuryemeza canke kurihakana yabaye kuwa 17 Rusama ryari ryiyamirijwe n’abatavuga rumwe na reta banasaba abanywanyi babo kutaritora. Intumbero ngo kwari  ugukingira ibwirizwa shingiro ryari rihasanzwe no kubungabunga amasezerano ya Arusha. Ayo nayo ategekanya ugusabikanya ubutegetsi, gusangira ubutegetsi ku bitigiri vy’amoko hamwe nuko ata muntu numwe yorenza imyaka cumi arongoye igihugu. Ni ukuvuga ibiringo bibiri vy’imyaka itanu itanu. Kuva muri ndamukiza umwaka w’2015 , Petero Nkurunziza yihagiye ikiringo ca gatatu giteye kubiri n’ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka 2005 hamwe n’amasezerano ya Arusha u Burundi bwaciye buja mu rwimo nubu rukiriko. Abantu barenga ibihumbi bitatu barishwe, abantu barenga ibihumbi cumi batabwa mu mvuto ,nayo abarenga ibihumbi amajana ane barayanyaga bahungira mu mahanga no mu bihugu vyo mu karere. Abitwa ngo basigaye mu gihugu barara ntibuca kubera iterabwoba, ubwicanyi n’ayandi mabi bikorwa n’imbonerakure hamwe na bamwe mu nzego z’umutekano no kwivuna abansi.

Ivyashikirijwe na Petero Nkurunziza ko ikiringo ciwe kizorangirana n’umwaka w’I 2020, bamwe bavuze bati mureke yanguhe kuko ibinyoma vyiwe abesha nkuko ahema. Abandi bati nyabuna arabona ko amagara amukitse kandi ko nico kiringo yatanze ashobora kuba yasinzikaye cane narirya nubu gutambuka atari yororo. Reka tubihe amaso kazoza katubikiye vyinshi.

Urubuga Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *