Uko abapfungwa ba politike bafashwe mu Burundi na cane cane mwibohero rya Mpimba.

Abanyororo batanu bo mwibohero rikuru rya Mpimba bamaze imisi ine bapfungiwe mu vyumba vyikosorero.Bafashwe ku musi w’Imana bari kumwe n’abandi banyororo mu rugendo rw’isakaramentu ryeranda. Muri kino gihe baguma baburabuzwa n’abandi banyororo bita aba securite. Bagenzi babo bafise amakenga ku mutekano wabo kuko n’ibifungurwa babironswa bigoranye.

Abo banyororo ni :

-Nathal Ndayongeje
-(uwitwa) amiable
-(uwitwa) Desire
-(uwitwa) Dimitri
-(uwitwa) Vincent

Bose bafashwe ku w’I mana uheze na bandi banyororo bajejwe umutekano mu gihe bari mu rugendo rw’umusi mukuri w’isakaramentu ryeranda mwibohero rikuru rya Mpimba. Baciye basaba uwo Nathal Ndayongeje kuva muri urwo rugendo nawe asa nkuwunana. Kuko yari mu gisabisho nkabandi banyororo nkuko amakuru ava mwibohero rya mpimba avyemeza. Abandi banyororo bivugwako ari imbonerakure bajejwe umutekano wo mw’ibohero kwisonga ryabo haza uwitwa Prosper ari nawe arongoye aba securite bo mu mpimba hamwe n’uwitwa Abdul bafadikanije n’izindi mbohe bivurwa ko ari imbonerakure baja kumukura muri urwo rugendo ku nguvu. Abandi banyororo bari kumwe muri urwo rugendo baramutabara mbere basaba ko borindira agasozera urwo rugendo. Ayo makuru abandanya avuga ko baciye nabo bafatwa benshi muri bo akaba ari abo nyene bapfunganywe. Aho bapfungiwe mu kabigiti k’ikosorero bahabonera ayo imbwa yaboneye ku mugezi; nta kamatela canke akarago ko gukikako umusaya baronswa, nta ruhusha rwo gukaraba baronswa,kuronswa ibifungurwa bagenzi babo bapfunganywe babagemuriye izo mbonerakure biragorana kugirango batange uruhusha rwuko ivyo bifungurwa vyobashikira. Kuri uyu wa kabiri bivurwa ko abasanzwe babagemurira bari bankiwe kubashikanira ibifungurwa kugirango bagondozwe bafungure ivyo izo mbonerakure bita abasecurite babazaniye bivurwa ko vyoba vyarimwo isumu. Ayo makuru akavugako bakebwe maze banka kubifungura bica bijanwa guseswa kure ivyatumye bikeka ko vyoba vyarimwo uburozi. Natahal Ndayongeje akaba asanzwe apfungiwe aho atabonana n’abandi banyororo mu gice bita infirmerie B canke Tingitingi. Ntiturashobora kuronka ico Arthemon Nzitabakuze umuyobozi w’ibohero rikuru rya Mpimba, abivugako.

Urubuga Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *